Nuwe era begin op 85

The Mudge Family

'n Liefde vir sy medemens wat hy van kindsbeen af ontwikkel het, het daartoe gelei dat die alombekende mnr. Dirk Mudge nie net diep spore in die land se politieke geskiedenis gelaat het nie, maar ook 'n noemenswaardige bydrae tot die media en gemeenskapsontwikkeling gemaak het.

Die uitgebreide Mudge-familie oor die Kersseisoen by Kaap Kruis afgeneem.

“'n Mens mag nooit deur die lewe gaan sonder om voetspore te laat nie.”
Op 85-jarige ouderdom is dit steeds die lewensfilosofie van mnr. Dirk Mudge, wat in sy lewe al diep spore in Namibië en selfs buite die land se grense gelaat het.

Soos deur sy hele lewe, wil Mudge vir oulaas, voordat hy heeltemal afskaal en hom in die rustigheid van sy plaas Ovikere begewe, 'n verskil in sy medemens se lewe maak.

Mudge herdenk vandag sy 85ste verjaardag.

“Wees eerlik in jou standpunt al stem ander nie daarmee saam nie, wees net opreg. Eerlike gesprekvoering vorm 'n liefde vir jou medemens. Dit is 'n groter voorreg om te gee as om te neem,” is die lewensfilosofie wat tot die stigting van die Dirk Mudge Trust gelei het.

Die Dirk Mudge Trust is 'n uitvloeisel van Democratic Media Trust wat voorheen aandeelhouers in Democratic Media Holdings, moedermaatskappy van Republikein was, en wat hom nou op die verbetering van lewensgehalte in die land toespits.

“Die doelstellings van die aanvanklike trust was baie wyer as net die vestiging van 'n vrye pers. Dit was onder meer om die samelewing met onderwys en opleiding te dien. Oor die jare het hierdie doelwit agterweë gebly omdat ons al die geld wat met Democratic Media Holdings gemaak is, in die maatskappy teruggeploeg het.

“Die Swamex Trust, wat die voorloper was van die Democratic Media Trust, is aanvanklik gestig om onder meer die politieke boodskappe van die destydse Republikeinse Party en die DTA na die massas te versprei. Dit het ook tot die ontstaan van Republikein in 1977 gelei. Ons wou sodoende tot mediavryheid bydra omdat ons daarin geglo het,” vertel Mudge oor sy betrokkenheid in die media en passies wat nou tot die daarstelling van die Dirk Mudge Trust se planne gelei het.

In 1977 is die Democratic Media Trust gestig en was die doelstellings verander om voorsiening te maak vir steun aan 'n vrye media, onderwys en opleiding.

Mnr. Dirk Mudge “Toe ons die aandele in Democratic Media Holdings verlede jaar verkoop het, het ons begin om navorsing te doen oor gemeenskapsprojekte waarby ons betrokke kan raak. Ons het eers daaraan gedink om beurse vir opleiding beskikbaar te stel, maar die vraag was toe of ons dit vir universiteitsopleiding of tegniese opleiding beskikbaar sou gebruik,” het Mudge oor die nuwe passie in sy lewe verduidelik.

“Ons het toe daaraan gedink om tegnici op te lei en selfs 'n plan gehad om mediese dienste na die afgeleëgebiede te neem, om betrokke te raak dáár waar hartseer is en die veld het toe net al wyer geraak. Toe het ons besluit om by gemeenskapsontwikkeling betrokke te raak op klein plekke waar die gemeenskap al vir hulself iets begin doen het. Ek heg baie waarde aan eie inisiatief en sal dit graag wil steun,” vertel hy.

Hy beklemtoon egter dat hy nie vir lank by die trust betrokke gaan wees voordat hy finaal uit die openbare oog gaan beweeg nie. Hy sê sodra hy die werkinge van die trust aan die gang is, hy dit aan sy dogter, me. Chrisna Greeff, dr. Zedekia Ngavirue en mnr. Albie Basson gaan oorgee.

Die eerste twee projekte waarby die Mudge Trust betrokke gaan raak, is reeds geïdentifiseer. Die eerste is 'n klein skooltjie in die Noorde waar hulle 'n koshuis gaan bou.

“Ons doel is nie om die regering se werk vir hom te doen nie. Daar was onlangs 'n berig in een van die koerante waarin die skoolhoof hulp gevra het. Daar is olifante in die omgewing van die skool en die kinders kan dus nie te ver van die skool af bly nie,” vertel hy waarom hierdie projek gekies is.

'n Gemeenskapsinisiatief op Kalkfeld is die ander projek wat ook geïdentifiseer is.

“Hoewel die pad vorentoe nog nie heeltemal duidelik is nie, sal die eerste trustees die volle opbrengs van die trust tot hul beskikking hê om die ideale te verwesenlik.”

Mudge is ook besig om sy lewensverhaal in boekvorm op te teken. Hierin verwoord hy nie net die hoogtepunte in sy politieke loopbaan nie, maar ook sy onderskeie passies, selfoorwinnings en sy private lewe.

In die voorwoord tot sy outobiografie sê Mudge dat die onafhanklikwording van Namibië vir hom 'n hoogtepunt was. Hy plaas die skryf van die land se Grondwet “saam met voormalige militante vyande” en wat met konsensus goedgekeur is, onder van die top-ervarings in sy lewe.

Hy sê in die voorwoord die boek handel oor onafhanklikwording en hy probeer ook om vrae oor die onafhanklikheidstryd en die bosoorlog te beantwoord. Dit handel ook oor sy eie politieke denke, naasteliefde en die keuses wat nie net in sy eie lewe nie, maar ook ten bate van die land en sy mense gemaak is.

“Ek moes in my lewe my self oorwin deur van vooroordele, suspisies en uitgediende idees ontslae te raak,” sê hy.

Tydens die onderhoud op Ovikere is dit duidelik dat familie vir Mudge baie belangrik is. Die huis is vol kinders en kleinkinders en hy vertel met trots dat dit ander naweke nog voller is as al die kinders besluit om huis toe te kom.

Veral die agterkleinkinders wat sommige naweke kom kuier, verskaf vir hom baie genot.

“Ek glo sterk aan die aanvaarding van verantwoordelikheid. Ek het nooit my kinders probeer buig nie en het nooit vir hulle gepreek nie. Ek glo dat die regte voorbeeld die belangrikste invloed op kinders is. Natuurlik het my vrou baie hiermee te doen. Sy het ons kinders die fyn kant van die lewe geleer,” vertel hy.

Soos hy ook maar grootgeword het, het Mudge en sy vrou, Stienie, hul vyf kinders geleer om verantwoordelike volwassenes te wees wat op eie meriete ook prominente openbare figure geword het.

“Wat jy gee, kry jy terug. Die wêreld skuld jou niks. Jy moet altyd probeer gee en nie bakhand staan nie. Onthou net altyd leierskap in 'n gesin is baie nodig. 'n Pa is ook 'n leier,” deel hy sy siening oor familiewaardes terwyl hy byvoeg dat mens nooit die belangrikheid van jou gene in jou menswees moet onderskat nie.

“Mense is baie statusbewus, maar jy moet weet dat status nie van geld of jou posisie in die samelewing afhang nie. Status is hoe jy lewe – dit wat jy elke dag doen en dit wat jy teenoor ander mense doen. Daar moet altyd sin in die lewe wees. Jy moet vra of daar in jou lewe sin was. Al wat ek nou wil hê, is dat dit wat ek nou vir oulaas doen, ook sin sal hê."

Source: Republikein